EMOCIONALNA INTELIGENCIJA KNJIGA PDF

EMOCIONALNA INTELIGENCIJA KNJIGA DOWNLOAD – Istraživanja pokazuju da je emocionalna inteligencija važnija za uspeh vašeg deteta. EMOCIONALNA INTELIGENCIJA KNJIGA PDF – Emocionalna inteligencija ili kako vaspitanjem dobiti dete sa visokim EQ has ratings and 16 Published by. Emocionalna inteligencija has ratings and reviews. Ova knjiga pokazuje kako se emocionalnim životom može upravljati na inteligentan način.

Author: Tubei Gule
Country: Seychelles
Language: English (Spanish)
Genre: Spiritual
Published (Last): 21 October 2005
Pages: 462
PDF File Size: 1.63 Mb
ePub File Size: 19.81 Mb
ISBN: 188-4-59936-615-7
Downloads: 28517
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mikakinos

Ve nekoliko mjeseci po ro enju, djeca reagiraju na uzrujanost osoba iz okoline kao da je rije o njima samima, pla u i kada u o ima nekog drugog djeteta vide suze.

Postojala je vrlo mala mogu nost da je uzrok problema rak. Jean Hamilton i dr.: Tuga koju donosi gubitak ima odre ene nepromjenjive u inke: Jedna od op enitih taktika za osiguravanje funkcioniranja braka upu uje nas na to da se ne koncentriramo na konkretna pitanja – odgoj djece, seks, novac, ku ne poslove – oko kojih se parovi sva aju, nego da njegujemo zajedni ku emocionalnu inteligenciju bra noga para, time pove avaju i mogu nost za izgla ivanje sporova.

Me utim kada mozak radi na naju inkovitijoj razini, kao kod stanja plime, postoje precizne relacije izme u aktivnih podru ja i zahtjeva koje pred ovjeka postavlja odre ena zada a. Kako je u braku, tako je i na radnome mjestu. Beverly Wilson i John Gottman: Unato tome, ostat e zbunjeni upitate li ih koji je uzrok tim suzama. Jedna od klju nih bra nih sposobnosti sastoji se u tome da partneri nau e umirivati vlastite uzrujane osje aje. Posve razumljivo, studenti s niskom razinom nade demoralizirano su dizali ruke od svcga.

  DCMA 8210 PDF

Tre ina ispitanih rekla je da se op enito osje a ispunjeno strahom. Prefrontalni korteks i radna memorija: See all 3 questions about Emocionalna inteligencija ….

Zbunjeni u vezi s vlastitim osje ajima, aleksitimici su jednako zbunjeni i kada im drugi iznose osje aje. Carol Smith i dr.: Najve i problem osoba koje pate od nesanice, zaklju io je Borkovec, nije emociomalna uzbu enost. To see what your friends thought of this book, please sign up.

Sintagma ‘inteligenta emotionala’ mi se pare mai degraba o gaselnita, care descrie o suma de comportamente ce au fost analizate foarte bine de alti psihologi, in alte carti, fara a le da o emocionlna specifica.

Hooven, Katz i Gottman: Na posljetku, kada se Ijudi sastanu kako bi radili u skupini, svatko u nju donosi odre eni talent na primjer, visokorazvijenu elokventnost, kreativnost, empatiju ili tehni ku stru nost. Pa ipak, na pitanja o tome odgovarali su kao inteligsncija su posve smireni. Emocipnalna bi se slagali i bili simpati ni, oni nastoje osobe koje su im antipati ne navesti na to da misle kako se prema njima odnose prijateljski. Kako bi roditelji bili ovako u inkoviti treneri, moraju i sami razmjerno dobro vladati rudimentarnim elementima emocionalne inteligencije.

Serbian language, latinica, 24 cm, Krug, Emocije, Knjiga Emocionalna inteligencija koja je u celom svetu dozivela milionske tiraze, osvojila je i u Emocionaln vrhove lista najznacajnijih intelifencija najprodavanijih inteliyencija.

Skip to main content.

Emocionalna Inteligencija, Danijel Goleman | Nina Cakic –

Customer reviews There are no emocionalna inteligencija knjiga reviews yet. Dok hipokampus uva informacije, amigdala odre uje imaju li ti podatci kakvu emocionalnu vrijednost. Some statistics here and plenty of experiments here and there, that I forget the topic I’m reading about.

Kona no, prednosti se uo avaju i na kognitivnome planu; ovakva emociomalna pozornije prate izlaganja, pa tako i bolje u e.

  HEADERFOOTER IN ITEXT PDF

I dok zec ili majmun imaju ograni en niz tipi nih reakcija na strah, ve i Ijudski neokorteks omogu uje kudikamo prikladniji izbor – me u njima i telefoniranje policiji ili hitnoj pomo i. But to be angry with the right person, to the right degree, at the right time, for the right purpose, and in the right way —this is not easy.

Test SAT, koji se primjenjuje pri upisu na fakultete temelji se na istoj toj postavci o jedinstvenoj sposobnosti koja vam odre uje budu nost. Matilda Crabtree preminula je dvanaest sati kasnije 5.

Emocionalna inteligencija

Usto, mu ili su ga intenzivni strahovi: Potom je pra en na in na koji u enici provode vrijeme. Najbolji opisi promjena u mozgu koje ine pozadinu PTSP-a te uloge amigdale u tim promjenama, nalaze se u lanku Dennisa Charneyja i dr.: Tre a kategorija na koju bi trebalo usmjeriti napore mogle bi biti tzv. Goleman emocionalnq the grand claim that, throughout history, great leaders all had high EQ levels. Iz amigdale, projekcije se nastavljaju u sve glavne dijelove mozga. Trajne lekcije prvih etiriju godina: Kontrolori leta i tjeskoba: A u smislu motivacije, kada su uvjereni da su njihovi neuspjesi posljedica odre enog nepromjenjivog nedostatka u njima samima, ljudi gube nadu i prestaju se truditi.

U enici koji dok u e postignu stanje plime ostvaruju bolje rezultate, posve neovisno o potencijalu iskazanom u testiranjima. Od najprimitivnijeg korijena, mozgovnog debla, razvili su se emocionalni centri. Goleman totally turns emocioonalna results upside down.